Sihtasutusest

SA Rakvere Teatrimaja
Registrikood 90003491

Sihtasutuse nõukogu:
Katre Väli
Tiit Aleksejev
Ain Suurkaev
Tea Treufeldt
Kaili Õunapuu-Seidelberg

Põhikiri
Arengukava 2019-2023

Hankekord
Hankeplaan 2019

Isikuandmete kaitse kord

Majandusaasta aruanne:

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Rahavoogude aruanne
Bilanss
Tulemiaruanne
Nõukogu töö ja makstud tasude ülevaade

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt teenistusalaste ja töötasuotsuste tegemisel ning töölepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.