Ajalugu

LÜHIKRONOLOOGIA

1859 
28. veebruar.  Alatskivi vallas sündis tulevane kultuuri- ja ühiskonnategelane Jakob Liiv.

1882 
28. september.  Rakveres mängiti esimest korda eestikeelset näitemängu. Viru Eesti Selts “Kalevipoeg” mängis Pikk tänav 7 Juhan Kunderi “Mulgi mõistus ja tartlaste tarkus”. Sellest sündmusest sai alguse eestikeelne järjepidev teatritegemine Rakveres.

1912 
jaanuar.  Rakvere Eesti Hariduse Selts määras “Ööpiku” seltsi näitemängujuhile Oskar Landele 50 rubla tasu näitemängutegevuse arendamise eest. 

1921 
sügis.  Asutati teatrihuvilisi koondav Rakvere Näitlejate Ring (RNR).

1927
Rakvere Rahvamaja ja Hariduse Selts (Jakob Liiva eestvedamisel) võttis plaani ajakohase teatrimaja ehitamise. Kuulutatati välja teatrihoone projektide võistlus. Teatrimaja projekteeriti Rakvere mõisa peahoone kõrvale. Loe siit, kuidas mõisnikud endistel aegadel elasid ja ka teatrit tegid.

1929 
27. jaanuar.  Teatris toimuvad kiviveo talgud
28. juuli.  Jakob Liiv pani pidulikult paika teatrimaja nurgakivi. 
 

1938-1940 
Rakvere linnavalitsus jätkas rahapuudusel seiskunud teatrimaja ehitust. 

1940 
24. veebruar Rakvere Teater avati aktuse, kontserdi ja «pitsballiga». 
25. veebruar.  Esietendus A. Kitzbergi «Tuulte pöörises».

1941 
november.  Teatri peanäitejuhiks sai Karl Merits, kelle visa töö tulemusel sai võimalikuks palgalise püsikollektiivi moodustamine. 

1948
Rakvere Teater sai esimese oma bussi. Alustas “Teater ratastel”.

1956-1961
Süvalepa aeg. Teatri peanäitejuhiks oli Kulno Süvalep, kelle lavastused V. Hugo «Angelo – Padua türann», E. Vilde «Külmale maale» ja K. Capeki «Ema» pälvisid üleriigilise tunnustuse ning taastasid rakverlaste usu oma teatrisse. 

1977-1984
Trassi aeg. Teatri peanäitejuhiks oli Raivo Trass. Laval tõestab end Eesti dramaturgia. Esietenduvad A.H. Tammsaare “Vanad ja noored” ja  P.-E. Rummo/J. Krossi “Rakvere romanss”. 1983. aastal esietendub üks teatri säravamaid komöödiaid Moliere'i “Scapini kelmused” Madis Kalmeti lavastuses.

1987
Esietendus K. Saaberi “Koduvõõrad”, mis astus elavasse dialoogi reaalse elu ja rahvaga ning kujunes fosforiidisõja algpäevil kultusetenduseks. 

1994
Teatri peanäitejuhiks sai Peeter Jalakas, kes tõi Rakvere Teatrisse uued tuuled ja rahvusvahelise teatrifestivali “Baltoscandal”.

1996
Algas “kaduviku aeg”. Rakvere Teatrisse saabus märgatav osa Lavakunstikooli 17. lennust. Teatri peanäitejuhiks sai Üllar Saaremäe ja teatrijuhiks Indrek Saar. Lavale jõudis Borgeson/Long/Singer-i “Shakespeare'i kogutud teosed” Ain Prosa lavastuses.

1999
Järjest esietendusid W. Shakespeare'i “MacBeth”, C. McCullersi “Kurva kohviku ballad”, B. Schafferi “Kvartett neljale näitlejale” ning M. McDonagh'i “Connemara”, mis pälvisid laiemat tähelepanu kogu riigis.

2001
Kultuurkapital tunnustab Rakvere Teatri juhtide tööd aastapreemiaga. Lavale jõuab R. Saaremäe “Jaanituli”, mis elustab teatri repertuaaris nõrgenenud dialoogi reaalse Eesti eluga. 

2003 
17. jaanuar Esietendus Fr. Echrenbuschi  komöödia “Täismäng”, mis jätkab teatri sotsiaalset dialoogi vaatajaga.

2004 
5. märts Ring saab täis. Pikk tänav 7 esietendub S. Mrožeki “Kaunis vaade” Mati Undi lavastuses.

2005 
23. september Rakvere Teatrimaja avab pidulikult uksed pärast kauaoodatud remondi lõppemist. Esietendub «Kaduviku öö» Andres Noormetsa lavastuses.

2006
Teatrijuhiks saab Joonas Tartu. 

2013
Teatrijuhiks saab Velvo Väli.

2016
Augustis valmib uus Teatrikino ja proovisaali hoone ning sellega saab Rakvere taas oma kinosaali. 

2017
Teatri loominguliseks juhiks saab Peeter Raudsepp.