Kodukord

Teatrimaja publikuruumid avatakse 1,5 h enne etendust, külalisetendustel statsionaarist väljaspool vastavalt kohalikele tavadele.

Etenduse ruumi või alale saavad külastajad siseneda vastavalt antud lavastuse vajadustele, saalid või muud etendusepaigad ei pruugi olla avatud samal ajal kui teatrimaja publikuruumid või välietenduste publikuala.

Siseruumides toimuval etendusel palume üleriided jätta garderoobi. Teater ei vastuta koos rõivastega riidehoidu jäetud (vääris)esemete eest. Garderoobinumbri kaotamise korral tuleb kompenseerida 10 €.

Palume etenduse ruumis või alal mitte süüa ja juua, v.a siis, kui see on lavastuse väljakuulutatud osa.

Teatrimaja kohvikutes palume tarvitada ainult kohapealt ostetud toitu ja jooke.
Etendustele ei lubata joobes või muul moel ebaadekvaatseid isikuid, samuti eemaldatakse teatri ruumidest külastajad, kes käitumise või head tava rikkuva riietusega häirivad teisi vaatajaid või etenduse kulgu. Teater ei kompenseeri eeltoodud juhul piletiraha ega muid tehtud kulutusi.

Suitsetamine (ka e-sigaret) ei ole teatri publikuruumides lubatud. Laval kasutatavate eriefektide ja suitsetamise kohta on informatsioon iga lavastuse kirjelduse juures rakvereteater.ee

Etenduse pildistamine ja filmimine on lubatud vaid kokkuleppel teatriga.

Etenduse ajaks palume välja lülitada mobiiltelefonid jm nutiseadmed.

Palume lapsi võtta kaasa ainult eakohastele etendustele. Soovime tagada kõikidele vaatajatele segamatu teatrielamuse ja kaitsta alaealisi neile mittekohase kogemuse eest. Eelnenut silmas pidades võidakse lapsi täiskasvanute etendustele mitte lubada.

Lemmikloomad palume jätta etenduse alalt välja, kindlustada nende heaolu ning tagada, et nad ei segaks etendust.