VÕTAME TÖÖLE TEENINDUSJUHI

Peame väga oluliseks, et iga külastaja tunneb, et ta on teatrimajja oodatud.
Teenindusjuht, kelle juhtida on kohvikus teenindajate ja kokkade, teatrikülastajaid
vastuvõtvate publikuteenindajate ning maja korrashoiu eest hoolitsevate koristajate
töökorraldus, annab selleks oma panuse, osates näha teenindusprotsessi
terviklikkust, tundes ära ebaefektiivse ja muutmist vajava.


Teenindusjuhi suuremad tööülesanded on:

 • teenindusosakonna kontseptsiooni ja turundusstrateegia väljatöötamine
 • osakonna motiveeriv töökorraldus ja tööprotsesside juhtimine
 • kvaliteetse kohvikumenüü vaheldusrikkuse eest vastutamine
 • teenindusosakonna eelarve koostamine ja korrektne täitmine
 • kassa- ja laoprogrammidega töötamine


Oodatud kandidaat on:

 • teenindusvaldakonda tundev
 • inspireeriva juhtimis- ja eesmärkide seadmise võimega
 • vastutustundlik, hea pingetaluvusega, suhtlemis- ja motiveerimisoskusega
 • hea eesti keele ja arvutioskusega (Excel, Word)


Kasuks tuleb:

 • kultuurialane silmaring ja juhtimiskogemus
 • teenindusvaldkonda toetav (kõrg)haridus
 • inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil


Omalt poolt pakume:

 • mõttejulgust, panustamist, vastutustunnet ja koostööd väärtustavat töökultuuri
 • väljakutseid pakkuvat vaheldusrikast tööd loomingulises kollektiivis
 • stabiilset täiskohaga tööd ja asutusesiseseid soodustusi


Kandideerijal palume saata CV ja motivatsioonikiri teemal „Mis mulle meeldib Rakvere Teatris” aadressile rakvereteater@rakvereteater.ee hiljemalt 22. septembriks k. a.


NB! Kandideerijate avaldused ja elulookirjeldused säilitatakse üks aasta konkursi lõppemisest kandidaadi nõusolekul. Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad, dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata, eeldades, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.