STRUKTOR

 

STRUCTOR - 5 on moodulsüsteem, kus kujutis moodustub 25 ehk 5x5 ruudukujulise
tüki kombinatsioonist. Valiku hulgas on 5 täismusta ja -valget, 5 pool+veerand
diagonaal ning 5 pool+veerand horisontaal-vertikaaltükki. Nende paigutamisel
etteantud ruudustikku on pildi koostajal ehk struktoril piiratud aja -ca 5
minuti- jooksul vaba voli.
Igalt tegijalt läheb arvesse ja edaspidiselt selle isikuga kinnistub struktori
andmepangas vaid üks, esimesel korral ajaliimidi piires valminud pilt.

Kuigi esmapilgul võib ülesanne näida mõneti piiratuna, on kujundivariante
tegelikult üle 3e+50 ehk arv viiekümne nulliga. Teoreetiliste võimaluste hulk on
nii suur, et iga maailmas elav ja kunagi elanud inimene võiks igaüks moodustada
sadu miljardeid mitte kunagi täpselt korduvaid visuaalstruktuure.

STRUCTOR - 5 idee pärineb aastast 1995, kuid esimene süsteemne rakendus, kus 65
inimest tekitas enda ainulaadse pildiinfo-kogumi toimus alates selle aasta
algusest Rakvere Teatris. 

Järgmised üritused

Meediakajastused