Savis peegeldub...

Ainult vaim, kui tema hingus
puudutab savi, võib luua inimese.

SAVIS PEEGELDUB...

Alguses oli sõna.
Ja sõna oli lavastaja juures.
Ja lavastaja oli ...
Ja meie kõik.
Ja seesama oli lavastuse algus...

Kuid kes me kõik oleme selles protsessis – savi?

Vahel jäävad mõned näitemängud kummitama, läbi erinevate rollide ja tõlgenduste, nad saadavad sind ja otsivad väljapääsu. Nad tõusevad kaootiliselt, kirgliku järjekindlusega, sisemisest kaosest, järgides nähtamatut stiihiat. Kireleek muudab algmaterjali. Peegeldused tarduvad...

Selles protsessis oleme kõik loojad ja savi looja kätes...

Ja miski saab taas saviks ja miski põleb kiviks...

Järgmised üritused

Meediakajastused