RT tõlgib

Maikuust 2017 pakub Rakvere Teater osadele etendustele venekeelset tõlget. Esimesteks tõlkega lavastuseks oli Andrei Ivanovi "See kõik on tema". Sellele lisandusid Ken Kesey / Dale Wassermani "Lendas üle käopesa" ning Nadežda Ptuškina "Kuni ta suri". Tõlget soovivale vaatajale laenutatakse nutiseade, kuhu kuvatakse subtiitrid. Tõlkeaparatuuri saamiseks palume ennast registreerida Rakvere Teatri kassas telefonil 329 5444 või e-mailil kassa@rakvereteater.ee ning võtta etendusele kaasa isikut tõendav dokument.

Tõlkevahendite seadmed on mõeldud etenduste paremaks ja arusaadavamaks edastamiseks vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Tõlkeseadmed soetas teater koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, rahastus tuli Euroopa Sotsiaalfondi projektist "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused" ning selle alategevusest "Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine". 

Edaspidi püüab Rakvere Teater tõlkida võimalikult suurt osa repertuaarist.

Projekti kohta saab lisainfot Integratsiooni Sihtasutuse kodulehelt

PROJEKT "EESTI ÜHISKONNAS LÕIMUMIST TOETAVATEKS TEGEVUSTEKS TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED"

EL Sotsiaalfondi ja Avatud Eesti logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Integratsiooni Sihtasutuse logo