RT tõlgib

Maikuust 2017 pakub Rakvere Teater osadele etendustele venekeelset tõlget. Esimesteks tõlkega lavastuseks oli Andrei Ivanovi "See kõik on tema". Sellele lisandus Nadežda Ptuškina "Kuni ta suri". Tõlget soovivale vaatajale laenutatakse nutiseade, kuhu kuvatakse subtiitrid. Tõlkeaparatuuri saamiseks palume ennast registreerida Rakvere Teatri kassas telefonil 329 5444 või e-mailil kassa@rakvereteater.ee ning võtta etendusele kaasa isikut tõendav dokument.

Tõlkevahendite seadmed on mõeldud etenduste paremaks ja arusaadavamaks edastamiseks vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Tõlkeseadmed soetas teater koostöös Integratsiooni Sihtasutusega, rahastus tuli Euroopa Sotsiaalfondi projektist "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused" ning selle alategevusest "Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine". 

Edaspidi püüab Rakvere Teater tõlkida võimalikult suurt osa repertuaarist.

Projekti kohta saab lisainfot Integratsiooni Sihtasutuse kodulehelt

* * *

Раквереский театр предлагает спектакли с переводом на русский язык. Это даст возможность приходить в театр тем молодым людям, которым было бы сложно следить за спектаклем без перевода. Театр приобрел при поддержке Европейского социального фонда 40 планшетов. Перевод высвечивается на экране планшета в виде субтитров.

В настоящее время можно посмотреть постановки в сопровождении перевода: предназначенную для 
юных зрителей «Это все она», "Пока она умирала" собирает дух из лучших русских комедий как "Служебный роман", "С лёгким 
паром" и т.д.  Этот спектакль подходит для взрослых.

Посетителям, желающим пользоваться переводом, просим сообщить об этом в кассу театра по адресу kassa@rakvereteater.ee, или по телефону 329 5444. Если вы в будущем желаете получать информацию, напоминании и льготных предложении от нашего театра, пишите нам по адресу info@rakvereteater.ee.

 

PROJEKT "EESTI ÜHISKONNAS LÕIMUMIST TOETAVATEKS TEGEVUSTEKS TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED"

EL Sotsiaalfondi ja Avatud Eesti logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integratsiooni Sihtasutuse logo