RT Esitleb: Binaarpoeesia

3. juunil saab Rakverest kaasaegse dadaismi ja roboluule pelgupaik, kui Rakvere teatri kohvikus lööb paiste järjekordne binaarpoeesia luulepuhitus.

Teatrikohvikus astuvad üles Anneli Rahkema, Saara Kadak, Toomas Suuman , Üllar Saaremäe , Priit Raud , Kaja Kann jt.  ning loomulikult binaarpoeesia kivivedurid Indrek Spungin, Taavet Jansen ja Peeter Rästas.

Juba Lev Nikolajevitš ütles, et kunstnik ei loo midagi ise, vaid lihtsalt kõrvaldab liigse. Juri Mihhailovitš märgib jällegi, et selleks et käivituks nii individuaalse kui kollektiivse teadvuse mehhanism, on vaja temasse sisestada tekst. Et teadvusakti tulemuseks on teksti genereerimine, siis tekib paradoksaalne olukord: selleks, et luua tekste, peab tekst juba olema. 

Kuidas toimib Binaarpoeesia protseduur? (vaata videot!)  Kõigepealt valitakse välja tekstid ja need söödetakse sisse robotile, robot (algoritm) teeb tekstidest omad järeldused ja sülitab need vastavalt juhusele (algoritm!) välja, misjärel toimetaja, kunstnik, poeet, kõrvaldab sealt liigse. Kristalliseerunud jäägi kannab poeet / artist ette. Uued seosed paneb audiitor oma peas kokku ja saab elamuse ning reageerib vastavalt. 

NB! Kõigile spontaansetele värsstreialitele on võimaldatud roboti käideldud tekstimassividest kohapeal pandavamaid värsse genereerida ning ette kanda ehk kiire käsitöö ja open maik.

Video