Läbipaistvas keeles

Tiina Sarapu on klaasikunstnik, kelle jaoks klaas on peamiselt installatsiooni- ja skulptuurimaterjal,  idee tasandil aga vaheaste nähtava ja nähtamatu maailma vahel. Sageli on tema tööde lähtematerjaliks lehtklaas, millest pealtnäha lihtsa painutuse abil on saanud ruumiline vorm. Servad ja pinnad on neis ühtaegu iseseisvad, samas üksteisest sõltuvad elemendid ja moodustavad tänu klaasi läbipaistvusele keeruka mitmekihilisuse. Ruumilised klaasikihid on Sarapu teostes sageli aja kihtide tähenduses. (M. Lobjakas)

Tiina Sarapu õppis Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnas, mille lõpetas 1996. aastal magistrikraadiga. Samast ajast oli ta samas osakonnas õppejõud ning aastatel 2003–2017 dotsent. Sarapule on omistatud aunimetus "Tunnustatud klaasikunstnik 2004–2005" ja 2007. aastal Kristjan Raua preemia. Ta on pälvinud tunnustust mitmetel rahvusvahelistel klaasikunsti konkurssidel. Tema teoseid on paljude muuseumide ja erakogujate kollektsioonides nii Eestis kui välismaal.

Eeva Käsperi loomemeetod on fenomenoloogiline – ta lähtub oma isiklikus kogemuses olevatest asjadest, mälestustest, aistingutest või teadvuse vahepealsetest seisunditest. Kord läheneb ta klaasile filigraanse meistrina, luues keerukaid vormitäpseid objekte, teinekord aga laseb klaasil vabalt voolata, peatades siis aga järsult kogu protsessi – nii su?ndinud teostel on haaravaid seoseid loodusvormidega. Eeva Käsper töötab erinevates klaasi sulatustehnikates, ta on valmistanud mosaiikklaasi ja kasutanud nii ku?lm- kui kuumtöötlust. (R.Kõiv)

Eeva Käsper lõpetas 1998. aastal Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala ja töötas pärast magistrikraadi kaitsmist 2003. aastal samas osakonnas õppejõuna kuni 2015. aastani. 2006. aastal praktiseeris ta ku?lalisõppejõuna Anatoolia u?likooli klaasikunsti osakonnas Tu?rgis. Stuudio “Klaasiklubi” asutajaliige (2009). Kureerinud mitmeid klaasikunsti näitusi ning osalenud konverentsidel, su?mpoosionidel ja workshop’idel paljudes maades. Osalenud alates 1997. aastast enam kui poolesajal näitusel nii kodumaal kui teistes Euroopa maades. Pälvinud äramärkimisi ja autasusid mitmetel rahvusvahelistel klaasikunsti konkurssidel, tema töid on omandanud muuseumid ja erakogud.

www.glass.ee

Järgmised üritused

Meediakajastused